Dotazník

Pro 2. rovinu aplikovaného výzkumu

Součástí aplikovaného výzkumu je sběr dat od respondentů, kteří opustili dětský domov.

Tento dotazník je určen všem, kteří si prošli institucionální péčí v dětském domově a nyní jsou zodpovědní sami za sebe v běžném životě. Dotazník mapuje hlavní faktory ovlivňující začlenění do společnosti a adaptaci na trh práce.

Pokud jste jedním z respondentů, pro vyplnění dotazníku klikněte na tlačítko "DOTAZNÍK" níže.