Projekt PERSIST

INTEGRACE DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ DO SPOLEČNOSTI A JEJICH ADAPTACE NA TRHU PRÁCE

Cíl projektu

Aplikovaný výzkum

Zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a úspěšnou adaptaci na trh práce a dle zjištění zefektivnit formy podpory pro mladistvé opouštějící institucionální péči.

Očekávaný přínos

Role PERSIST

Zvýšením individuální i skupinové podpory v oblasti rizikových faktorů může projekt přispět ke zlepšení rovnosti podmínek např.: v přístupu ke vzdělání, ke snazší zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin na trhu práce (včetně prevence rizik).
 


Souhrnná výzkumná zpráva z projektu

Pod odkazem níže si můžete stáhnout závěrečnou zprávu z projektu, která shrnuje hlavní výzkumná zjištění ze všech fází sběru dat. V případě dotazů kontaktujte řešitelku projektu PhDr. Lenku Mynaříkovou, Ph.D. (lenka.mynarikova @ vscht.cz).

E-mail: projekt.persist@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!