Projekt PERSIST
INTEGRACE DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ DO SPOLEČNOSTI A JEJICH ADAPTACE NA TRHU PRÁCE

Cíl projektu

Aplikovaný výzkum

Zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a úspěšnou adaptaci na trh práce a dle zjištění zefektivnit formy podpory pro mladistvé opouštějící institucionální péči.

Očekávaný přínos

Role PERSIST

Zvýšením individuální i skupinové podpory v oblasti rizikových faktorů může projekt přispět ke zlepšení rovnosti podmínek např.: v přístupu ke vzdělání, ke snažší zaměstnatelnosti znevýhoděných skupin na trhu práce (včetně prevence rizik).