Projekt PERSIST

INTEGRACE DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ DO SPOLEČNOSTI A JEJICH ADAPTACE NA TRHU PRÁCE

Cíl projektu

Aplikovaný výzkum

Zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a úspěšnou adaptaci na trh práce a dle zjištění zefektivnit formy podpory pro mladistvé opouštějící institucionální péči.

Očekávaný přínos

Role PERSIST

Zvýšením individuální i skupinové podpory v oblasti rizikových faktorů může projekt přispět ke zlepšení rovnosti podmínek např.: v přístupu ke vzdělání, ke snazší zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin na trhu práce (včetně prevence rizik).
 

Dotazník

Součástí aplikovaného výzkumu je sběr dat od respondentů, kteří opustili dětský domov.

Tento dotazník je určen všem, kteří si prošli institucionální péčí v dětském domově a nyní jsou zodpovědní sami za sebe v běžném životě. Dotazník mapuje hlavní faktory ovlivňující začlenění do společnosti a adaptaci na trh práce.

Pokud jste jedním z respondentů, pro vyplnění dotazníku klikněte na tlačítko "DOTAZNÍK" níže.